Huisregels

073 Cocktailbar & Live Music

 • Gasten dienen minimaal 18 jaar te zijn en dit middels geldige legitimatie aan te kunnen tonen.
 • Gasten die weigeren legitimatie te tonen kunnen geweigerd worden.
 • Gasten die weigeren entreegeld te betalen worden niet toegelaten.
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen de toegang worden ontzegd.
 • Onze gasten mogen zich bij de entree niet agressief of dominant opstellen.
 • Onze gasten mogen niet onder invloed zijn van drugs of alcohol.
 • Onze gasten mogen geen drugs verhandelen, gebruiken, toedienen of daartoe aanstalten maken.
 • Onze gasten mogen niet in bezit zijn van verboden voorwerpen en/of wapens.
 • Onze gasten dienen van te voren te reserveren, een reservering betekent geen gegarandeerde toegang.Hierbij zal rekening gehouden worden met diverse concepten, dresscode, leeftijd en verhouding dames/heren.
 • Reserveringen met onvolledige ofwel onjuiste informatie komen bij constatering te vervallen.
 • Reserveringen zijn tot stipt 22:00 geldig, bij latere aankomst is uw reservering niet meer gegarandeerd.
 • Deel-rekeningen zijn niet mogelijk.
 • Gebruik van garderobe is verplicht.
 • Het betreden van de dansvloer met drank of etenswaren is niet toegestaan.
 • Onze gasten moeten een verzorgd uiterlijk hebben, bijvoorbeeld: geen sportkleding, geen sportschoenen, geen bodywarmers, geen nektasjes, geen aanstootgevende kleding en geen petten.
 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
 • Bij calamiteiten dient u altijd de instructies van het personeel of beveiliging op te volgen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/vermissing en/of beschadiging.
 • U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en verplaatsen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.
 • Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen.
 • Overtreding van een van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.
 • Foto’s en video’s die worden gemaakt in 073 Cocktailbar & Live Music zijn te allen tijde eigendom van 073, deze foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden en gedeeld worden op sociale media.